Πρόγραμμα Σπουδών Γ΄ ΕΠΑΛ

 • Τα προγράμματα σπουδών αφορούν τμήματα ομοιογενή, 5-7 ατόμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

Μαθήματα ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Ν.Γλώσσα 2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔ.  Ι 2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔ.  ΙΙ 1
Σύνολο 8

 

Στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 μετά την Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και τους αντίστοιχους Τομείς και Ειδικότητές της προστίθενται οι ακόλουθες Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής − Κομμωτικής

 • Τομέας Υγείας – Πρόνοιας
 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 • Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου
 • Τομέας Αισθητικής − Κομμωτικής
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

 • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Γραφικών Τεχνών
 • Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 • Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
 • Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 • Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής

 

 

 • Πέρα από το πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο αναφέρεται σε εβδομαδιαία βάση, ακολουθείται πρόγραμμα διαγωνισμάτων κατά τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπάρχουν  συνολικά 4 κύκλοι διαγωνισμάτων, με τελευταίο τον κύκλο προσομοίωσης.
 • Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρκεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
 • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων, σε όλα τα μαθήματα του βασικού προγράμματος σπουδών καθώς και των μαθημάτων   επιλογής, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε μαθητής ανεξάρτητα αν φοιτούσε σε αυτά κατά  τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.