Πρόγραμμα Γ’Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

  • Προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Μαθητών και του Εξεταστικού Συστήματος.
  • Η Παρουσίαση γίνεται σύμφωνα με το δικαίωμα Επιλογής Πεδίου.
  • Τα προγράμματα σπουδών αφορούν τμήματα ομοιογενή, 5-7 ατόμων.
  • Πρόγραμμα με στόχο την οργάνωση της ύλης για έγκαιρη και επιτυχή διεκπεραίωσή της.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

1ο Πεδίο 3ο Πεδίο 4ο Πεδίο

Μαθήματα Βαρύτητας

Αρχαία 1,3

Ιστορία 0,7

Μαθήματα Βαρύτητας

Βιολογία Γ.  0,9

Ν. Γλώσσα 0,4

Μαθήματα Βαρύτητας

Ν. Γλώσσα 1,3

Μαθηματικά Γ. 0,7

Χωρίς απώλεια μορίων Με απώλεια μορίων Χωρίς απώλεια μορίων
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία 6 Αρχαία 6 Αρχαία 6
Ιστορία 2 Ιστορία 2 Ιστορία 2
Λατινικά 2 Βιολογία Γ. 1 Μαθηματικά Γ. 2
Σύνολο 12 Σύνολο 11 Σύνολο 12

 

1ο και 3ο Πεδίο 1ο και 4ο πεδίο 3ο και 4ο Πεδίο

Για 1ο πεδίο

Αρχαία 1,3 – Ιστορία 0,7

Για 1ο πεδίο

Αρχαία 1,3 – Ιστορία 0,7

Για 3ο πεδίο

Βιολογία Γ.  0,9 – Ν. Γλώσσα  0,4

Χωρίς απώλεια μορίων Χωρίς απώλεια μορίων Με απώλεια μορίων

Για 3ο πεδίο

Βιολογία Γ.  0,9 – Ν. Γλώσσα 0,4

Για 4ο πεδίο

Ν. Γλώσσα 1,3- Μαθηματικά Γ. 0,7

Για 4ο πεδίο

Ν. Γλώσσα 1,3- Μαθηματικά Γ. 0,7

Με απώλεια μορίων Χωρίς απώλεια μορίων Χωρίς απώλεια μορίων
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία 6 Αρχαία 6 Αρχαία 6
Ιστορία 2 Ιστορία 2 Ιστορία 2
Λατινικά 2 Λατινικά 2 Βιολογία Γ. 1
Βιολογία Γ. 1 Μαθηματικά Γ. 2 Μαθηματικά Γ. 2
Σύνολο 13 Σύνολο 14 Σύνολο 13
  • Ακολουθείται πρόγραμμα διαγωνισμάτων κατά τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Υπάρχουν συνολικά 4 κύκλοι διαγωνισμάτων προσομοίωσης (συνολικά 28 3ωρα διαγωνίσματα).
  • Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρκεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
  • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων, σε όλα τα μαθήματα του βασικού προγράμματος σπουδών καθώς και των μαθημάτων επιλογής, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε μαθητής ανεξάρτητα αν φοιτούσε σε αυτά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
  • Παρέχονται βιβλιοδετημένες σημειώσεις με θέματα και ασκήσεις από τους έμπειρους καθηγητές μας.
  • Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη γραμματεία, ή να έχουν προσωπική επαφή με τους καθηγητές ώστε να ενημερώνονται για την απόδοση των παιδιών σε κάθε διαγώνισμα αλλά και για τη γενική τους πορεία, 15 μέρες μετά από το διαγώνισμα.