Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

  • Τάξη προθάλαμος προετοιμασίας για τη Γ’ λυκείου.
  • Πρόγραμμα βασισμένο στα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτήν τη τάξη αλλά και στα μαθήματα προετοιμασίας για τη Γ’ Λυκείου.
  • Τα προγράμματα σπουδών αφορούν τμήματα ομοιογενή, 5-7 ατόμων.
  • Το πρόγραμμα συνεχίζει με θερινά μαθήματα της ύλης της Γ’ Λυκείου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία 2 Αρχαία 1
Αρχαία 4 Άλγεβρα 2
 Αρχαία Γ Λυκείου (γνωστό)  2 Γεωμετρία 1
 Λατινικά Β’ – Γ’ Λυκείου 2 Φυσική Γ. 1
 Ιστορία  Γ Λυκείου 1 Χημεία Γ. 1
       
Σύνολο 9 Σύνολο 6

 

  • Ακολουθείται πρόγραμμα διαγωνισμάτων κατά τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Υπάρχουν συνολικά 4 κύκλοι διαγωνισμάτων προσομοίωσης (συνολικά 32 3ωρα διαγωνίσματα).
  • Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρκεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
  • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων, σε όλα τα μαθήματα του βασικού προγράμματος σπουδών καθώς και των μαθημάτων επιλογής, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε μαθητής ανεξάρτητα αν φοιτούσε σε αυτά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
  • Παρέχονται βιβλιοδετημένες σημειώσεις με θέματα και ασκήσεις από τους έμπειρους καθηγητές μας.
  • Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη γραμματεία, ή να έχουν προσωπική επαφή με τους καθηγητές ώστε να ενημερώνονται για την απόδοση των παιδιών σε κάθε διαγώνισμα αλλά και για τη γενική τους πορεία, 15 μέρες μετά από το διαγώνισμα.