Πρόγραμμα Β΄Λυκείου Θετικών Σπουδών

  • Τάξη προθάλαμος προετοιμασίας για τη Γ’ λυκείου.
  • Πρόγραμμα βασισμένο στα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτήν τη τάξη αλλά και στα μαθήματα προετοιμασίας για τη Γ’ Λυκείου.
  • Τα προγράμματα σπουδών αφορούν τμήματα ομοιογενή, 5-7 ατόμων.
  • Το πρόγραμμα συνεχίζει με θερινά μαθήματα της ύλης της Γ’ Λυκείου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
(2ο Πεδίο)
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
(3ο Πεδίο)
ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(4ο Πεδίο)
ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία 2 Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία 2 Ν. Γλώσσα – Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Κ. 2 Φυσική Κ.
Β’ – Γ’ Λυκείου
3 Μαθηματικά Κ. 2
Φυσική Κ.
Β’ – Γ’ Λυκείου
3 Χημεία
Β’ – Γ’ Λυκείου
2 ΑΟΘ Γ’ Λυκείου 1
Χημεία
Β’ – Γ’ Λυκείου
2 Βιολογία
Γ’ Λυκείου
1 ΑΕΠΠ Γ’ Λυκείου 1
Άλγεβρα 3 Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 3
           
Σύνολο 12 Σύνολο 10 Σύνολο 9

* Προαιρετικά Φυσική Κ.
2 ώρες

 

  • Ακολουθείται πρόγραμμα διαγωνισμάτων κατά τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Υπάρχουν συνολικά 4 κύκλοι διαγωνισμάτων προσομοίωσης (συνολικά 32 3ωρα διαγωνίσματα).
  • Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρκεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
  • Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων, σε όλα τα μαθήματα του βασικού προγράμματος σπουδών καθώς και των μαθημάτων επιλογής, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε μαθητής ανεξάρτητα αν φοιτούσε σε αυτά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
  • Παρέχονται βιβλιοδετημένες σημειώσεις με θέματα και ασκήσεις από τους έμπειρους καθηγητές μας.
  • Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη γραμματεία, ή να έχουν προσωπική επαφή με τους καθηγητές ώστε να ενημερώνονται για την απόδοση των παιδιών σε κάθε διαγώνισμα αλλά και για τη γενική τους πορεία, 15 μέρες μετά από το διαγώνισμα.