Α’Λυκείου

 • Πρόγραμμα σπουδών Α’ Λυκείου με κριτήριο της ανάγκες του μαθητή και με στόχο τη σωστή προετοιμασία για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου εφόσον έχει αποφασιστεί ο κύκλος σπουδών.
 • Τα προγράμματα σπουδών αφορούν τμήματα ομοιογενή, 5-7 ατόμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ
Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2 Ν. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2 Αρχαία 2 Αρχαία 2
Φυσική 2 Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 2
Χημεία 1,5 Γεωμετρία 2
  Φυσική 2
  Χημεία 1,5    
Σύνολο 7,5 Σύνολο 11,5 Σύνολο 6

 

 • Υπάρχει το δικαίωμα επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων από κάθε ενότητα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Όπως επίσης και σε κάθε πρόγραμμα Προσανατολισμού υπάρχει το δικαίωμα να προστεθούν μαθήματα από το πλήρες πρόγραμμα.
 • Την πρώτη εβδομάδα ο μαθητής παρακολουθεί το πρόγραμμα του φροντιστηρίου χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, ώστε να γνωρίσει τους καθηγητές και τον τρόπο λειτουργίας, στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να αποφασίσει αν θα συνεχίσει στο φροντιστήριό μας.
 • Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από έμπειρους καθηγητές στο αντικείμενο και στην διδασκαλία.
 • Επίβλεψη κάθε μαθητή για βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων του .Οδηγίες για ένα επικοδομητικό διάβασμα.

 

Πληροφορίες για τη Προαγωγή Στην Α’Λυκείου

 • Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ & Β΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

 

 • Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες του μαθήματος. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων θα λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 


Πληροφορίες λειτουργίας του Φροντιστηρίου

 • Το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει την πρώτη μέρα εγγραφής του μαθητή στο φροντιστήριο και διαρκεί μέχρι την τελευταία μέρα των μαθημάτων που ανακοινώνει το υπουργείο (μέσα Μαΐου).
 • Τα μαθήματα συνεχίζονται καθ ΄ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου μέχρι την τελευταία ημέρα αυτής. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με αυτό της εξεταστικής.
 • Το απογευματινό – βραδινό πρόγραμμα διαμορφώνεται με την έναρξη της σχολικής περιόδου

(αρχή Σεπτεμβρίου).

 • Μαθήματα γίνονται καθ ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκτός από τις επίσημες αργίες (26η Οκτωβρίου – 28η Οκτωβρίου – 17η Νοεμβρίου – 30 Ιανουαρίου – Καθαρά Δευτέρα – 25η Μαρτίου) .
 • Μέσα στη διάρκεια των Χριστουγέννων (24/12 μέχρι 7/1) δε γίνεται το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων αλλά αντικαθίσταται από εξεταστική περίοδο με διαγωνίσματα 28/12 μέχρι 3/1 καθώς και με μια περίοδο αναπλήρωσης μαθημάτων με εμβάθυνση των γνώσεων του μαθητή σε γνωστικά αντικείμενα όπου κρίνεται απαραίτητο από 4/1 μέχρι και 7/1. Τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά από τις 8 Ιανουαρίου.
 • Μέσα στη διάρκεια του Πάσχα , τα μαθήματα γίνονται κανονικά Μ. Δευτέρα ,  Μ. Τρίτη , Μ. Τετάρτη καθώς και Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο μετά το Πάσχα.  Την περίοδο από Μ. Πέμπτη μέχρι και Τετάρτη του Πάσχα δε γίνεται κανονικά το πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά αντικαθίσταται από περίοδο διαγωνισμάτων.
 • Αναπληρώνονται μόνο τα μαθήματα που χάνονται για σοβαρό σκοπό (ασθένεια).
 • Οι εκδόσεις του φροντιστηρίου μοιράζονται στους μαθητές στην τιμή κόστους.
 • Για τους αδύναμους μαθητές μπορούν να οργανωθούν , σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου , μαθήματα εμβάθυνσης – ενίσχυσης τους.
 • Ανά τακτά διαστήματα διενεργούνται τρίωρες εξετάσεις προόδου του μαθητή.

Πρώτη περίοδος: Οκτώβριος – Νοέμβριος τις Κυριακές,

Δεύτερη περίοδος: τη χρονική περίοδο ανάμεσα σε Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά

Τρίτη περίοδος : Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος τις Κυριακές

Τέταρτη περίοδος: πριν , κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο του Πάσχα.

 • Το φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα ή να   κάνει σύμπτυξη σε τμήματα μετά από συνεννόηση με τους γονείς και τους    μαθητές (πχ. την περίοδο που η Γ λυκείου λείπει σε πενθήμερες εκδρομές)