Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ1ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ3ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ4
Κάθε χρόνο τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση διοργανώνουν ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού. Εκεί μαθητές και γονείς μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα στοιχεία που αφορούν την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Γενικότερα γίνεται αναφορά στις σχολές καθώς επίσης και στην επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη της κάθε σχολής. Επίσης δίνονται λεπτομέρειες και κριτήρια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή στην επιλογή προσανατολισμού-πεδίου, μαθήματος επιλογής αλλά στη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου. Ακόμη συζητόνται πιο ειδικά θέματα σχετικά με τα ειδικά μαθήματα, τις μεταγραφές και τις ειδικές κατηγορίες.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ2ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ9ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ8
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ5ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ6ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ10
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ12ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ11ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ7