Ενημέρωση γονέων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4Στα πλαίσια της συνεργασίας του φροντιστηρίου με τους γονείς, πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς συγκεντρώσεις γονέων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Συνολικά πραγματοποιούνται 3 έως 4 συγκεντρώσεις στις οποίες παρευρίσκονται όλοι οι καθηγητές. Στις συγκεντρώσεις επίσης υπάρχει παρουσία σχολικού ψυχολόγου.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5Όπως επίσης μπορούν και με φυσική παρουσία να ενημερωθούν από τους καθηγητές για τα αντίστοιχα μαθήματα που πραγματοποιούνται τη μέρα που προσέρχονται στο φροντιστήριο.
Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7Ακόμη υπάρχει βάση δεδομένων που αφορά τη συνολική πορεία-παρουσία-πρόοδο του μαθητή.