Σπουδές στην Ελλάδα

Γιατί να σπουδάσω στην Ελλάδα;

Η επιστροφή στην Ελλάδα για πανεπιστημιακές σπουδές είναι μία απόφαση που συνδυάζει σημαντικά οφέλη:

  • Επιστροφή στις ρίζες, σε συνδυασμό με σπουδές και αποκόμιση σημαντικών ακαδημαϊκών εφοδίων, χρήσιμων για την Ευρωπαϊκή Επικράτεια.
  • Εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια: Ένας στόχος απόλυτα εφικτός, εάν συνδυαστεί με κατάλληλη προετοιμασία και καθοδήγηση.
  • Όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια: πλήρως αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα συμπεριλαμβανόμενα στα καλύτερα της Ευρώπης.

 

Γιατί να επιλέξω τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση;

Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων των ομογενών είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο των εξετάσεων των γηγενών μαθητών.

Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής καθιστούν απαραίτητη τη σωστή προετοιμασία των ομογενών σε κάθε μάθημα.

Τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση παρέχουν όλα τα εφόδια για την είσοδο του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία, προσφέρουν στον μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης. Με την εμπειρία των καθηγητών, τα βιβλία του φροντιστηρίου μας, τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και τα τρίωρα διαγωνίσματα οι ομογενείς προετοιμάζονται άρτια για τις εξετάσεις.