Επιπρόσθετη στήριξη

 

Στα Φροντιστήρια Εκπαίδευση ο μαθητής βρίσκει σημαντική επιπρόσθετη στήριξη, η οποία συντελεί στην ψυχολογική τόνωση και στη βελτιστοποίηση των επιδόσεων του.

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Με την βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού μας ο μαθητής ενημερώνεται για τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και για τον αποτελεσματικότερο τρόπο συμπλήρωσης του.

 

Στρατιωτικές σχολές

Στα Φροντιστήρια μας παρέχουμε εξειδικευμένη υποστήριξη για τα ψυχοκινητικά τεστ , βοηθώντας αποτελεσματικά τους υποψηφίους.

 

Εκδηλώσεις

Τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση οργανώνουν κάθε χρόνο Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σκοπό την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών και των γονέων, αναφορικά με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, το Νέο Εξεταστικό Σύστημα και την Αγορά Εργασίας του μέλλοντος.