Βασικό πρόγραμμα σπουδών

Κατεύθυνση                                                         Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες                   23 έως 27 ώρες εβδομαδιαίως

 

Επιστήμες υγείας                                                    22 έως 27 ώρες εβδομαδιαίως

 

Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής          22 έως 26 ώρες εβδομαδιαίως

 

Ανθρωπιστικές επιστήμες                                     23 έως 26 ώρες εβδομαδιαίως

 

 

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 20 Ιουνίου

Λήξη μαθημάτων: έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων

17 τρίωρα διαγωνίσματα ανά κατεύθυνση

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορίες 3,4,5 – Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας

 

ΤμήματαΝεοελληνικήςΓλώσσας                              Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

Διδασκαλία θεωρίας                                                             7 ώρες εβδομαδιαίως

Διαγωνίσματα προσομοίωσης                                            3 ώρες εβδομαδιαίως

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 4 Ιουλίου

Λήξη μαθημάτων: έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων